Vrste cirusnih oblaka

Vrste cirusnih oblaka

Cirrus fibratus (Ci fib)– su tanki oblaci koji pripadaju porodici cirrusa. Oni se pojavljuju kao beli, pramenovi ili niti u visokim slojevima atmosfere. Evo nekih dodatnih detalja o oblaku cirrus fibratus: Oblaci cirrus fibratus formiraju se na visokim nadmorskim...
Kako nastaju oblaci? Rodovi, vrste…

Kako nastaju oblaci? Rodovi, vrste…

Oblaci nastaju kada se vodena para u atmosferi kondenzuje u kapljice vode ili kristale leda. Kondenzacija se obično javlja kada se topla, vlažna vazdušna masa podiže u atmosferi i hladi se. Kad se vazduh ohladi do tačke kondenzacije, vodena para počinje da se...