Kvalitet vazduha

Xeco Vazduh

Vreme osrednjavanja: 1 čas (1h)

Vreme osrednjavanja: 24 časa (24h)

PM1, PM2.5 i PM10 su oznake za čestice u vazduhu koje se razlikuju po veličini. “PM” označava “suspended particulate matter” (suspendovana čestična materija) i obično se izražava u mikrogramima po kubnom metru vazduha.

  • PM1 označava čestice u vazduhu koje su manje od 1 mikrometra (ili jednog mikrona) u prečniku. Ove čestice obično potiču iz sagorevanja goriva, kao što su dizel i benzinski motori, industrijski procesi i sagorevanje drva.
  • PM2.5 označava čestice u vazduhu koje su manje od 2.5 mikrometra u prečniku. Ove čestice su manje od PM10 čestica i mogu prodreti dublje u pluća. Ove čestice potiču iz izvora kao što su izduvni gasovi, industrijski procesi, poljoprivreda, spaljivanje biomase i prašina.
  • PM10 označava čestice u vazduhu koje su manje od 10 mikrometra u prečniku. Ove čestice su obično veličine ljudske kose i u vazduhu se mogu zadržati duže vreme. Potiču iz izvora kao što su prašina, izduvni gasovi, sagorevanje drveta i drugi industrijski procesi.

Sve tri vrste čestica u vazduhu su štetne po zdravlje ljudi, ali PM2.5 i PM1 čestice se smatraju najopasnijim zbog toga što mogu prodreti dublje u pluća i ući u krvotok. Visoke koncentracije PM čestica u vazduhu mogu prouzrokovati probleme sa disanjem, srčana oboljenja, rak pluća i druge zdravstvene probleme.