UV index

UV zračenje je oblik elektromagnetnog zračenja koje dolazi sa Sunca i koje je nevidljivo golim okom. UV zračenje se deli na tri kategorije: UV-A, UV-B i UV-C zračenje. UV-A i UV-B zračenje su prisutni na Zemlji i imaju uticaj na ljude.

UV zračenje može biti štetno za zdravlje, a glavni faktor koji utiče na to je intenzitet izlaganja i trajanje izloženosti. Kratkotrajna izloženost može izazvati opekotine, ali dugotrajna izloženost UV zračenju može biti štetna za kožu, oči i imunološki sistem.

Najčešće zdravstvene posledice izloženosti UV zračenju su:

  • Opekotine kože – izloženost UV zračenju može uzrokovati opekotine kože. U težim slučajevima, opekotine mogu izazvati bol, crvenilo, oticanje i plikove.
  • Rak kože – dugotrajna izloženost UV zračenju može povećati rizik od razvoja raka kože, kao što su melanom, bazocelularni karcinom i karcinom pločastih ćelija.
  • Oštećenje očiju – izloženost UV zračenju može povećati rizik od katarakte, oštećenja rožnjače i drugih očnih problema.
  • Supresija imunološkog sistema – UV zračenje može smanjiti efikasnost imunološkog sistema, što može dovesti do većeg rizika od infekcija.

Kako bi se smanjila izloženost UV zračenju, preporučuje se nošenje zaštitne odeće i šešira, korišćenje krema za sunčanje sa zaštitnim faktorom, izbegavanje sunčanja u periodu kada je sunce najjače, kao i nošenje sunčanih naočara sa zaštitom od UV zračenja.