Obojena, prljava kiša
Objavljeno May 17, 2023

Žuta, prljava kiša – nije uobičajeni fenomen, ali se javlja nekoliko puta u toku godine. Ukoliko se susretnete sa žutom, prljavom kišom, moguće je da je uzrokovana specifičnim faktorima zagađenja ili prirodnim fenomenima. Ovu pojavu ćete svakako prvo primetiti na vašim limenim ljubimcima u vidu žutih flrkica. Evo nekoliko mogućih uzroka žute prljave kiše:

– Pustinjska prašina: U područjima gdje su prisutne pustinje ili suše, vetar može podizati i prenositi velike količine pustinjske prašine. Ova prašina može sadržavati žuto-crvenkaste pigmente koji mogu obojiti kišu u žutu boju. Kada se ta kiša ispusti na tlo, može ostaviti tragove žute prašine.

– Polen: U određenim periodima godine, biljke oslobađaju velike količine polena u vazduhu. Ako polen bude prisutan u atmosferi kada se dogode padavine, on može utiecati na boju kiše.

– Industrijska zagađenja: Industrijske aktivnosti, posebno one koje uključuju ispuštanje zagađujućih gasova i čestica, mogu pridoneti pojavi prljave kiše.

Najčešći uzrok pojave prljavi kiše kod nas je pesak sa severa Afrike iz pustinje Sahare. Do premeštanja velike količine peska na naše područje dolazi u situacijama kada iznad centralnih delova Mediterana imamo ciklon, tj. polje niskog pritiska. Jaki južni vetrovi koji duvaju na prednjoj strani ciklona, podižu veliku količinu prašine u atmosferu i transportuju je daleko ka severu. Ukoliko ima padavina, padavine mogu biti obojene. I može se javiti u bilo koje doba godine. Ako nema padavina prisustvo peska se manifestuje smanjenom vidljivošću, tj. zamućenom žućkastom atmosferom.