Vazdušne mase
Objavljeno April 18, 2023

Vazdušna masa je velika količina vazduha koja se kreće po atmosferi sa zajedničkim karakteristikama u odnosu na temperaturu, vlažnost i pritisak. Vazdušne mase mogu biti različitih veličina, od nekoliko kvadratnih kilometara do nekoliko hiljada kilometara u prečniku.

Vazdušne mase se formiraju kada velike Zemljine površine ili okeana zagreju ili ohlade vazduh iznad njih. Zatim se vazduh koji se zagreva širi i postaje lakši od hladnijeg vazduha oko njega, što ga tera da se podiže u atmosferu. Kada se ovaj vazduh podiže, on se hladi i kondenzuje, formirajući oblake i padavine. Kada se hladni vazduh kreće ispod toplog vazduha, stvara se stabilna atmosferska situacija koja sprečava da se vazduh podiže.

Vazdušne mase se mogu kretati i mešati jedna sa drugom, a ovo može dovesti do promena u vremenskim uslovima. Kada se dve vazdušne mase različitih karakteristika susretnu, formira se front, što dovodi do promene u vremenskim uslovima na tom području.

Slika: Wikipedia

Postoji nekoliko tipova vazdušnih masa koje se formiraju u različitim delovima sveta i imaju različite karakteristike. Neki od najčešćih tipova vazdušnih masa su:

    1. Kontinentalne vazdušne mase – hladne i suve vazdušne mase koje se formiraju iznad kontinentalnih područja. U zimskim mesecima ove vazdušne mase mogu dovesti do vrlo hladnog vremena, a leti mogu dovesti do vrućih i suvih uslova.
    2. Maritimne vazdušne mase – tople i vlažne vazdušne mase koje se formiraju iznad okeana. Kada ove vazdušne mase prelaze preko kopna, mogu dovesti do kiše i snega
    3. Tropske vazdušne mase – tople i vlažne vazdušne mase koje se formiraju u tropskim područjima, obično preko okeana. Ove vazdušne mase često dovode do kišovitog i vlažnog vremena.
    4. Arktičke vazdušne mase – vrlo hladne i suve vazdušne mase koje se formiraju u arktičkim područjima. Kada ove vazdušne mase putuju južno, mogu dovesti do vrlo hladnog vremena.