Klima Paraćina
Objavljeno April 18, 2023

Paraćin se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime sa svojim izraženim specifičnostima. Veliki uticaj kako na temperaturu, tako i na padavine ima ciklonska aktivnost sa Atlantika i Mediterana, dok su zimi niske temperature često uslovljene anticiklonima koji se razvijaju iznad Skandinavije i Sibira. Prosesečna godišnja temperatura (tridesetogodišnji proosek 1981-2010) iznosi 11.1°C u nizijskim delovima opštine, dok je ka istoku uz porast nadmorske visine prosek svakako manji. Srednja minimalna temperatura iznosi 5.5°C, dok srednja maksimalna iznosi 17.5°C. Najtopliji mesec je jul sa prosečnom temperaturom 21.5°C, dok je najhladniji januar sa prosekom od 0.2°C. Treba napomenuti da je jesen prosečno znatno toplija od proleća. Apsolutni maksimum temperature dostignut je 24. jula 2007. kada je izmereno 44.6°C, dok je apsolutni minimum izmeren 09. februara 1956. -28.4°C

Srednja godišnja suma padavina iznosi oko 658mm, s tim što najveći deo padavina padne u toplijem delu godine i to maju i junu kada prosečno padne oko 150mm. Dok je padavinski minimum u zimskim mesecima, kao i u oktobru gde u proseku mesečno padne ispod 50mm padavina. Naravno ovo su samo proseci, na terenu to iz meseca u mesec izgleda potpuno drugačije. U letnjem periodu godine karakteristična je lokalna pojava pljuskova i grmljavine kada se u kratkom vremenskom periodu izruči velika količina padavina sa akcentom na oblast Kučajskih planina na istoku opštine. Dnevni maksimum padavina dostignut je 24. juna 2009. kada je za 24h na stanici u Ćupriji zabeleženo 106mm padavina po metru kvadratnom. 

Ukupna godišnja suma osunčavanja iznosi 2.078 časova, od toga na period od marta do oktobra otpada 1.764 časova ili 85% od godišnje sume, što naše područje svrstava u oblast umerene oblačnosti. U decembru je najmanje učešće sunčanih časova (58) uzrokavano čestom pojavom magle i niske oblačnosti, a najveće u julu (297).

Što se snega i snežnog pokrivača tiče. Najranija pojava snega zabeležena je 10. oktobra 2003., a najkasnija 12-13. maja 1961. Maksimalna visina snežnog pokrivača izmerena je 30. januara 1987. i to 58cm.