Vazdušni pritisak, kreator vremenskih prilika
Objavljeno March 3, 2023

Cikloni i anticikloni, večita borba za prevlast

Često možete da čujete u medijima, kako smo pod uticajem ciklona i da nam stiže loše vreme sa padavinama ili pak anticikolona, koji nam donosi lepo i stabilno vreme. E sada, da li je to baš uvek tako? Saznaćete to, a i nešto više ako ostanete sa nama.

Pa da krenemo prvo od ciklona. Šta je ciklon i kako nastaje?

Ciklon je polje niskog vazdušnog pritiska, koje je na meteorološkim kartama predstavljeno zatvorenim kružnim linijama, izobarama. Moram odmah da vam skrenem pažnju, da se na meteorološkim kartama polje pritisaka daje sa vrednostima koje su svedene na nivo mora, tj. na 0 meteara nadmorske visine. Zašto je to tako? Pa iz prostog razloga, da bi nešto moglo da se upoređuje, mora da bude svedeno na isti red i veličinu.Kretanje vazdušnih masa kod ciklona

Da se vratimo mi ciklonu. Kao što smo napisali, ciklon je polje niskog vazdušnog pritiska (dolina), tj. vrtložna tvorevina, kod koje se vazdušna masa horizontalno kreće ka centru ciklona u smeru suprotnom od kazaljke na satu, dok se vertikalno uzdiže. U samom centru pritisak je najniži i kod nas se obeležava latiničnim slovom C. Kako znamo da je ciklon u blizini? Najbolje je da pitamo meteoropate, oni će prve osetiti tegobe. Dolazi do pada vazdušnog pritiska, pojačavaju južni vetrovi, uz sve veću prisutnost oblaka i na kraju pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom leti i snegom zimi. Za naše područje najznačajniji su cikloni koji nastaju u Mediteranu i na području Islanda.

Šta je anticiklon, kako se manifestuje i kako nastaje?

Ako je ciklon jin, onda je anticiklon jang u ovoj priči. Anticiklon je polje povišenog vazdušnog pritiska (greben) i obeležava se velikim slovom ,,A”. Vertikalno kretanje vazduha kod anticiklona je od ozgo na dole, dok je horizontalno u smeru kazaljke na satu, tj. od centra ka spolja. Karakteristično za anticiklone je to, da se zimi razvijaju iznad kopna koje je hladnije od morske površine, sa vrednostima koje mogu dostići i 1050 mb. Dok je leti njihov položaj uglavnom iznad morske površine, koja je hladnija od kopna.Kretanje vazdušnih masa kod anticiklona

U anticiklonu je vazduh hladniji, ne može da primi vlagu, pa je samim tim suv. Vreme je vedro i suvo. Ova konstatacija važi za topliji period godine. Zimi to izgleda malo drugačije, pa i ako imamo polje povišenog vazdušnog pritiska, vreme može biti tmurno, maglovito i hladno, zbog temperaturne inverzije. Usled visokog pritiska, hladniji vazduh se zadržava pri tlu, a topliji je iznad njega. Na mestu dodira hladnog i toplog vazduha dolazi do kondenzacije vodene pare, tj. do stvaranja oblaka, koji ostaju zalepljeni za tlo. Često možete videti kako je na planinama sunčano, a u gradu niže, tmurno i maglovito vreme. Za naše područje su karakteristična dva anticiklona i to: azorski i sibirski.

Borba titana i ,,rađanje” đenovskog ciklona

Najpoznatiji ciklon iz redova mediteranskih ciklona, koji deluju na naše područje je ,,đenovski” ciklon. Đenovski ciklon nastaje tako što se hladan vazduh spušta preko Alpa ka Mediteranu. U zaleđu (zavetrini) Alpa, na mestu dodira toplog mora i hladnog vazduha dolazi do naglog pada vazdušnog pritiska, vrtloženja i ,,rađanja” ciklona. To vam je ona situacija kada ste u zavetrini, a vatar vam ispred ulaznih vrata nabaca tonu lišća i snega. Kako je vazduh iznad morske površine vlažan i topao, on počinje da se uzdiže, stvaraju se oblaci i na kraju padavine. Karakterističan je za zimski deo godine, kada jadranskoj obali donosi jaka nevrema sa obilnim padavinama.


Primer mediteranskog ciklona

Dok se ,,rađa” ciklon, zapadno od nas u isto vreme, istočno vlada varijanta sibirskog anticiklona (polja povišenog vazdušnog pritiska). Kako se ciklon približava, tako anticiklon zbija redove sa druge strane karpatskog masiva tj. u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Zbog velike razlike u pritiscima kod nas kreće ,,glavobolja,, zvana košava. Košava duva severno od Niša u dolini Velike Morave, Podunavlju i Vojvodini, sa najjačim udarima na jugu Banata, gde neretko jačina vetra prelazi 100 km/h. U isto vreme u Timočkoj i Negotinskoj krajini nema vetra, a vreme je tmutno i hladno. Konačna bitka završava se hladnim frontom, koji se manifestuje u vidu padavina, jakog severozapadnog vetra i naglim padom temperature. Prolaskom hladnog fronta, centar ciklona se izmestio istočnije od nas, dolazi do porasta vazdušnog pritiska, postepenog prestanka padavina a meteoropatama donosi olakšanje.


Pn Meteo edukativna radionica

I za kraj ću vam otkriti jednu tajnu. Da li ste znali da i vi sami možete biti meteorolozi, da možete da odredite gde se ciklon nalazi? Da, da dobro ste pročitali. Dovoljno je da izađete napolje i pogledate na gde vetar duva. Vetar uvek duva ka polju niskog vazdušnog pritiska, tj. ka ciklonu.